Tjenester

Vedlikehold & service

Vedlikehold og service  begynner i orienteringsfasen og varer lenge etter levering. Riktige beslutninger i orienteringsfasen vil føre til velinformert valg. Dette vil spare deg kostnader og sikrer kontinuiteten i arbeidet ditt.

Kunnskap & erfaring

Siden vi har en god del kunnskap og erfaring innenfor vår og ditt felt, kan vi hjelpe og gi råd til deg i å gjøre det riktige valget. Dette resulterer i en installasjon som fullt ut tilfredsstiller dine behov, ønsker samt de juridiske kravene.

Råd og Veiledning

Råd om regelverk
Produkt råd
IBC inspeksjon
Tank installasjon vedlikehold
Tilpasning for deg!

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.